Pierwsze polskie reklamy TV

Reklama telewizyjna w Polsce ma swoją długą historię. To bodaj początki lat 90-tych kiedy to w telewizji pojawiły się reklamy takie jak pamiętny Prusakolep

czy Pollena 2000 ze słynnym Ojciec Prać!!