Osuszanie budynków sprawdza się świetnie dzięki Marcco

Wilgoć jest jednym z najbardziej niszczących czynników budynków. Pogarszające działanie wilgoci występuje głównie w fazie suszenia, a nie w fazie zwilżania. Dla materiałów budowlanych wymagane są odpowiednie parametry kinetyki suszenia. Czynniki środowiskowe, takie jak temperatura powietrza, wilgotność powietrza i prędkość powietrza wpływają na suszenie. Do zbadania wydajności suszenia 4 materiałów kamiennych, 2 cegieł i 7 tynków zastosowano eksperymentalną suszarkę powietrza o kontrolowanych warunkach suszenia. Kinetykę suszenia badano przy 4 temperaturach powietrza, 6 wilgotnościach powietrza i 3 prędkościach powietrza. Otrzymano model kinetyki pierwszego rzędu, w którym stała czasowa suszenia była funkcją warunków suszenia, a zawartość wilgoci w materiale równowagowym została opisana równaniem Oswina. Stwierdzono, że na parametry proponowanego modelu duży wpływ mają materiał i warunki powietrza suszącego. Uzyskane wyniki są bardzo przydatne przy wyborze odpowiedniego tynku do ochrony istniejących budynków historycznych.

Wilgoć jest jednym z najbardziej niszczących czynników budynków. Wilgotność muru zależy od higroskopijnej równowagi między materiałami budowlanymi a środowiskiem, która jest określona przez szybkość suszenia i zwilżania muru. Tak więc zawartość wilgoci zależy nie tylko od wody wchłoniętej przez materiał, ale także od ilości wody odparowanej w sprzyjających warunkach, co opisano w procesie suszenia. Zatem badanie kinetyki suszenia materiałów i działania jakim jest osuszanie budynków jest bardzo przydatne w zrozumieniu wpływu warunków środowiskowych na wilgotne przechowywanie materiałów budowlanych. Co więcej, większość materiałów budowlanych jest higroskopijnych, co oznacza, że pochłaniają one parę wodną ze środowiska aż do osiągnięcia warunków równowagi. To zachowanie można opisać za pomocą krzywych sorpcji izotermy w zakresie wilgotności od 0 do około 95% wilgotności względnej. Wiele modeli przenoszenia wilgoci zostało wykorzystanych do opisania procesu suszenia porowatych materiałów w przemyśle spożywczym i chemicznym. W tym przypadku model kinetyczny suszenia pierwszego rzędu służy do opisu zjawisk przenoszenia ciepła i masy. Stała czasu na osuszanie budynków zależy zarówno od właściwości materiału, jak i powietrza suszącego, ponieważ jest to fenomenologiczna właściwość reprezentatywna dla kilku zjawisk transportowych. Wpływ temperatury powietrza, wilgotności względnej i prędkości powietrza na stałą czasu suszenia materiałów budowlanych został częściowo zbadany. Celem tej pracy jest zbadanie kinetyki suszenia oraz izoterm sorpcji i desorpcji wody niektórych materiałów budowlanych. Mówiąc dokładniej, celem tej pracy było zbadanie wpływu niektórych warunków suszenia na przebieg procesu jakim jest osuszanie budynków.

osuszanie budynków