Nadzór i profesjonalne szkolenia psychologów

Nadzór kliniczny, czyli superwizja jest integralną częścią szkolenia psychologów i ciągłego rozwoju zawodowego w wielu krajach. Chociaż istnieją różnice, większość nadzoru klinicznego odbywa się podczas podstawowego szkolenia psychologów, a wiele organizacji i organizacji zawodowych popiera, promuje lub reguluje nadzór kliniczny w standardowej opiece psychiatrycznej.

Definicja nadzoru klinicznego w psychoterapii jest do pewnego stopnia zróżnicowana, ale fundamentalnym aspektem jest lekcja indywidualna i szkolenie psychologów, w której superwizor pomaga superwizantowi w rozwijaniu wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i innych rodzajów kompetencji terapeutycznych w odniesieniu do konkretnych przypadków pacjentów.

Podobnie jak w przypadku innych form rozwoju zawodowego, takich jak uczestnictwo w kursach i warsztatach, ostatecznym celem szkolenia psychologów jest zapewnienie psychoterapeutom bezpiecznych i skutecznych terapii dla swoich pacjentów. Nadzór kliniczny, czyli superwizja jest zatem uzasadniony na podstawie proponowanego łańcucha przyczynowego między superwizją, praktyką psychoterapeutyczną a samopoczuciem pacjenta. Superwizja jest ogólnie postrzegana jako niezbędny i niezbędny element treningu psychoterapeuty, ale, co zaskakujące, niewiele badań empirycznych przeprowadzono na temat efektów klinicznego nadzoru psychoterapii, a dowody na mechanizm przyczynowy w piramidzie edukacyjnej są ograniczone.

Wobec braku wytycznych empirycznych nadzór nad psychoterapią został raczej oparty na modelach z praktyki psychoterapeutycznej w centrum szkoleniowych CePoBe.