Agroturystyka nad jeziorem Kaszuby, wyżywienie i noclegi

Branża turystyczna jaką jest też agroturystyka nad jeziorem Kaszuby rozwija się od trzech dekad. Głównym motorem tego trendu jest globalizacja, która sprawiła, że ​​granice stały się bardziej nieszczelne i zmniejszyły się zjawiska „czerwonego tapizmu” w podróżach krajowych, co w konsekwencji ułatwiło przemieszczanie się ludzi. W związku z tym podróże lotnicze, kolejowe i drogowe stały się bardziej przystępne cenowo, mimo że rosnące dochody rozporządzalne ludzi w krajach rozwiniętych i rozwijających się zachęciły ich do podróżowania jako formy wypoczynku. Czynniki te pomogły branży zarejestrować wysokie stopy wzrostu, które utrzymały się pomimo kilku globalnych i lokalnych kryzysów gospodarczych we wspomnianym okresie.

Jednak branża stanęła również w obliczu wyzwań wynikających ze zmęczenia konsumentów. Większość podróżnych nie jest już zadowolona ze zwiedzania i doświadczania głównych atrakcji turystycznych w dużych miastach. W rezultacie zbadano nowe i niszowe ścieżki turystyki, a większość z nich rozkwitła, prowadząc do dywersyfikacji branży turystycznej. Turystyka wiejska, czyli agroturystyka nad jeziorem Kaszuby, pojawiła się niegdyś jako nisza zapewniająca podróżnikom wyjątkowe przeżycia, a najbardziej poszukiwanym segmentem tej niszy jest agroturystyka. Ponadto agroturystyka nad jeziorem Kaszuby na wiele sposobów przynosi lokalnym społecznościom korzyści, co skłoniło kraje rozwijające się do energicznej adaptacji agroturystyki i znacznych inwestycji w badania rynku agroturystyki na Kaszubach.