Insieme – ośrodek leczenia alkoholizmu mazowieckie zaprasza!

Leczenie odwykowe w miejscu takim jak ośrodek leczenia alkoholizmu mazowieckie ma na celu pomóc osobom uzależnionym w zaprzestaniu kompulsywnego poszukiwania i używania narkotyków. Leczenie może odbywać się w różnych sytuacjach, przybierać różne formy i trwać przez różny czas. Ponieważ uzależnienie od narkotyków jest zwykle przewlekłym zaburzeniem charakteryzującym się sporadycznymi nawrotami, krótkoterminowe, jednorazowe leczenie zwykle nie jest wystarczające.

Dla wielu leczenie w miejscu takim jak ośrodek leczenia alkoholizmu mazowieckie jest procesem długotrwałym, który obejmuje liczne interwencje i regularne monitorowanie. Istnieje wiele metod leczenia uzależnień opartych na dowodach. Leczenie farmakologiczne może obejmować terapię behawioralną (taką jak terapia poznawczo-behawioralna lub postępowanie w sytuacjach awaryjnych), leki lub ich połączenie. Konkretny rodzaj leczenia lub kombinacja terapii będzie się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta i często od rodzaju stosowanych leków przez ośrodek leczenia alkoholizmu, narkomanii, woj. mazowieckie.

Leki lecznicze, takie jak metadon, buprenorfina i naltrekson (w tym nowy długo działający preparat) są dostępne dla osób uzależnionych od opioidów, natomiast preparaty nikotynowe (plastry, guma, pastylki do ssania i aerozol do nosa) oraz leki wareniklina i bupropion są dostępne dostępne dla osób uzależnionych od tytoniu. Disulfiram, akamprozat i naltrekson to leki dostępne w placówce takiej jak ośrodek leczenia alkoholizmu mazowieckie dawkowane w leczeniu uzależnienia od alkoholu1, które często współwystępuje z innymi uzależnieniami od narkotyków, w tym z uzależnieniem od leków na receptę.