Czym jest etiopski kościół prawosławny?

ethiopian-church

Etiopski Kościół Prawosławny jest największym z Orientalnych Kościołów Prawosławnych w Etiopii. Etiopski Kościół Prawosławny oderwał się od głównego nurtu chrześcijaństwa na długo przed Wielką Schizmą i uznaje tylko pierwsze trzy sobory ekumeniczne: Niceę, Konstantynopol i Efez. Etiopskie kościoły prawosławne są wyjątkowe z powodu silnego podkreślania pewnych praw Starego Testamentu, takich jak ograniczenia dietetyczne, do przeprowadzania egzorcyzmów i używania wymarłego języka, Ge’ez, do oficjalnych celów liturgicznych . Określają także szczególne zasady, które mogą przyjąć komunię i poświęcić budowle kościelne świętym patronom. Członkostwo w tym nominale szacuje się na ponad 40 milionów.

Orientalny kościół prawosławny oddzielił się od głównego nurtu chrześcijaństwa po Soborze Chalcedońskim . Przed Chalcedonem rady takie jak Nicea , Konstantynopol i Efez określiły prawosławny pogląd na boskość Chrystusa. Nestorianizm , który podkreślał, że ludzka i boska natura Jezusa Chrystusa były dwiema zupełnie różnymi istotami, został odrzucony. Sobór w Chalcedonie ogłosił, że Chrystus był jedną osobą o dwóch zjednoczonych naturach, ludzkiej i boskiej. Niektórzy uważali, że jest to zbyt blisko Nestorianizmu i odrzucił decyzję rady.

Polityka również odegrała rolę w tym podziale, jako że pro-chalcedoński cesarz Justynian próbował zastąpić wszystkich chrześcijańskich biskupów wierzącymi o podobnych poglądach. Grupy, które ostatecznie utworzyły Orientalny Kościół Prawosławny, odmówiły współpracy w tym ruchu. W ostatnich latach, szczególnie między kościołami ortodoksyjnymi i rzymskokatolickimi, wiele dyskutowano na temat tego, czy podział między nimi był w rzeczywistości teologią czy zwykłą terminologią.

Etiopski Kościół Prawosławny jest największą sektą w obrębie prawosławia wschodniego, która sama jest odrębna od Kościoła prawosławnego . Inne sekty w orientalnej ortodoksji są koptyjskie , syryjskie , erytrejskie, ormiańskie apostolskiei Malankara Syryjczyk. W wyniku rozłamu między kościołami chalcedońskimi i niechalcedońskimi grupy te są czasami nazywane kościołami „ monofizytycznymi ”. Jednak zazwyczaj preferują termin miaphysite , ponieważ odrzucają nestorianizm.

Etiopskie Kościoły prawosławne są godne uwagi ze względu na silne przywiązanie do wielu praktyk Starego Testamentu, w tym ograniczenia dotyczące wieprzowiny i innych niekoszernych produktów spożywczych. Podkreślają także pewne święta i szybkie dni. Od wyznawców oczekuje się, że zdejmą buty przed wejściem do budynku kościoła. Kobiety siedzą oddzielnie od mężczyzn i nie mogą wchodzić w okres menstruacyjny. Etiopskie kościoły prawosławne są poświęcone patronowi i często modlą się do niego, a także do Maryi. Egzorcyzmjest również powszechną praktyką. Etiopskie kościoły prawosławne zazwyczaj używają lokalnego dialektu do kazań i innej komunikacji, ale cała liturgia jest wykonywana w języku Ge’ez, który dzisiaj jest używany do żadnego innego celu.